CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các công trình được thi công bởi nội thất Paloma, mời các bạn tham khảo.

Dịch vụ của chúng tôi

-6%

Tủ bếp Acrylic kiểu chữ L

Tủ bếp Acrylic kiểu chữ L 010

5,250,000 4,950,000
-6%

Tủ bếp Acrylic kiểu chữ L

Tủ bếp Acrylic kiểu chữ L 009

5,250,000 4,950,000
-6%

Tủ bếp Acrylic kiểu chữ L

Tủ bếp Acrylic kiểu chữ L 008

5,250,000 4,950,000
-6%

Tủ bếp Acrylic kiểu chữ L

Tủ bếp Acrylic kiểu chữ L 007

5,250,000 4,950,000
-7%

Tủ bếp gỗ Xoàn Đào kiểu chữ L

Tủ bếp gỗ Xoan Đào Kiểu chữ L 001

4,100,000 3,800,000
-7%

Tủ bếp gỗ Xoàn Đào kiểu chữ L

Tủ bếp gỗ Xoan Đào Kiểu chữ L 002

4,100,000 3,800,000
-7%

Tủ bếp gỗ Xoàn Đào kiểu chữ L

Tủ bếp gỗ Xoan Đào Kiểu chữ L 003

4,100,000 3,800,000
-7%

Tủ bếp gỗ Xoàn Đào kiểu chữ L

Tủ bếp gỗ Xoan Đào Kiểu chữ L 004

4,100,000 3,800,000
-9%

Tủ bếp Sồi Nga quầy – vách ngăn

Tủ bếp Sồi Nga quầy – vách ngăn 010

3,500,000 3,200,000
-9%

Tủ bếp Sồi Nga quầy – vách ngăn

Tủ bếp Sồi Nga quầy – vách ngăn 009

3,500,000 3,200,000
-9%

Tủ bếp Sồi Nga quầy – vách ngăn

Tủ bếp Sồi Nga quầy – vách ngăn 008

3,500,000 3,200,000
-9%

Tủ bếp Sồi Nga quầy – vách ngăn

Tủ bếp Sồi Nga quầy – vách ngăn 007

3,500,000 3,200,000
-7%

Tủ bếp Laminate kiểu chữ I

Tủ bếp Laminate kiểu chữ L 010

4,500,000 4,200,000
-7%

Tủ bếp Laminate kiểu chữ I

Tủ bếp Laminate kiểu chữ L 009

4,500,000 4,200,000
-7%

Tủ bếp Laminate kiểu chữ I

Tủ bếp Laminate kiểu chữ L 008

4,500,000 4,200,000
-7%

Tủ bếp Laminate kiểu chữ I

Tủ bếp Laminate kiểu chữ L 007

4,500,000 4,200,000
-9%

Tủ bếp gỗ Sồi Mỹ kiểu chữ I

Tủ bếp gỗ Sồi Nga kiểu chữ I 010

3,500,000 3,200,000
-7%

Tủ bếp Sồi Mỹ quầy – vách ngăn

Vách ngăn gỗ Sồi Mỹ 010

4,500,000 4,200,000
-7%

Tủ bếp Sồi Mỹ quầy – vách ngăn

Vách ngăn gỗ Sồi Mỹ 009

4,500,000 4,200,000
-7%

Tủ bếp Sồi Mỹ quầy – vách ngăn

Vách ngăn gỗ Sồi Mỹ 008

4,500,000 4,200,000
-4%

Tủ bếp gỗ Đỏ

Tủ bếp gỗ Đỏ 020

13,000,000 12,500,000
-4%

Tủ bếp gỗ Đỏ

Tủ bếp gỗ Đỏ 019

13,000,000 12,500,000
-4%

Tủ bếp gỗ Đỏ

Tủ bếp gỗ Đỏ 018

13,000,000 12,500,000
-4%

Tủ bếp gỗ Đỏ

Tủ bếp gỗ Đỏ 017

13,000,000 12,500,000
-2%

Tủ bếp gỗ Hương

Tủ bếp gỗ Hương 020

21,500,000 21,000,000
-2%

Tủ bếp gỗ Hương

Tủ bếp gỗ Hương 019

21,500,000 21,000,000
-2%

Tủ bếp gỗ Hương

Tủ bếp gỗ Hương 017

21,500,000 21,000,000
-2%

Tủ bếp gỗ Hương

Tủ bếp gỗ Hương 018

21,500,000 21,000,000
-7%

Tủ bếp gỗ Lát kiểu chữ I

Tủ bếp gỗ Sồi Mỹ kiểu chữ I 007

4,500,000 4,200,000
-5%

Tủ bếp gỗ Lát kiểu chữ U

Tủ bếp gỗ Lát kiểu chữ U 010

7,900,000 7,500,000
-5%

Tủ bếp gỗ Lát kiểu chữ U

Tủ bếp gỗ Lát kiểu chữ U 009

7,900,000 7,500,000
-5%

Tủ bếp gỗ Lát kiểu chữ U

Tủ bếp gỗ Lát kiểu chữ U 008

7,900,000 7,500,000
-4%

Tủ bếp gỗ Óc Chó

Tủ bếp gỗ Óc Chó 020

11,500,000 11,000,000
-4%

Tủ bếp gỗ Óc Chó

Tủ bếp gỗ Óc Chó 019

11,500,000 11,000,000
-4%

Tủ bếp gỗ Óc Chó

Tủ bếp gỗ Óc Chó 018

11,500,000 11,000,000
-4%

Tủ bếp gỗ Óc Chó

Tủ bếp gỗ Óc Chó 017

11,500,000 11,000,000
-7%

Tủ bếp gỗ Veneer

Tủ bếp gỗ Veneer 020

4,100,000 3,800,000
-7%

Tủ bếp gỗ Veneer

Tủ bếp gỗ Veneer 019

4,100,000 3,800,000
-7%

Tủ bếp gỗ Veneer

Tủ bếp gỗ Veneer 018

4,100,000 3,800,000
-7%

Tủ bếp gỗ Veneer

Tủ bếp gỗ Veneer 017

4,100,000 3,800,000
-6%

Tủ bếp Inox

Tủ bếp Inox 020

5,300,000 5,000,000
-6%

Tủ bếp Inox

Tủ bếp Inox 019

5,300,000 5,000,000
-6%

Tủ bếp Inox

Tủ bếp Inox 017

5,300,000 5,000,000
-6%

Tủ bếp Inox

Tủ bếp Inox 018

5,300,000 5,000,000
-9%

Tủ bếp Melamine

Tủ bếp Melamine 020

3,500,000 3,200,000
-9%

Tủ bếp Melamine

Tủ bếp Melamine 019

3,500,000 3,200,000
-9%

Tủ bếp Melamine

Tủ bếp Melamine 018

3,500,000 3,200,000
-9%

Tủ bếp Melamine

Tủ bếp Melamine 017

3,500,000 3,200,000
-4%

Tủ bếp Tân cổ điên

Tủ bếp tân cổ điển 019

14,000,000 13,500,000
-4%

Tủ bếp Tân cổ điên

Tủ bếp tân cổ điển 020

14,000,000 13,500,000
-4%

Tủ bếp Tân cổ điên

Tủ bếp tân cổ điển 018

14,000,000 13,500,000
-4%

Tủ bếp Tân cổ điên

Tủ bếp tân cổ điển 017

14,000,000 13,500,000
-3%

Bếp Teka

Bếp Teka 010

15,480,000 14,980,000
-3%

Bếp Teka

Bếp Teka 009

15,480,000 14,980,000
-3%

Bếp Teka

Bếp Teka 008

15,480,000 14,980,000
-3%

Bếp Teka

Bếp Teka 007

15,480,000 14,980,000

Giá kệ inox Cariry

Giá kệ inox Cariny 011

Giá kệ inox Cariry

Giá kệ inox Cariny 010

Giá kệ inox Cariry

Giá kệ inox Cariny 009

Giá kệ inox Cariry

Giá kệ inox Cariny 008

Đăng kí theo dõi chúng tôi để nhận được tin tức mới nhất của chúng tôi cũng như các ưu đãi đặc biệt của chúng tôi.